Инфекции

#

FI219b-1005G Anti-Bartonella henselae IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI219d-1005G Anti-Bartonella quintana IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2191-1010A Anti-Chlamydia trachomatis IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2191-1010G Anti-Chlamydia trachomatis IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2191-1010M Anti-Chlamydia trachomatis IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2201-1005A Anti-Mycoplasma hominis IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2201-1005G Anti-Mycoplasma hominis IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2201-1005M Anti-Mycoplasma hominis IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2111-1003G Anti-Treponema pallidum IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2205-1005A Anti-Ureaplasma urealyticum IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2205-1005G Anti-Ureaplasma urealyticum IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2205-1005M Anti-Ureaplasma urealyticum IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2136-1005-1G Borrelia afzelii / антиген VlsE / B. burgdorferi / антиген OspC (Европлюс) IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2136-1005-1M Borrelia afzelii / антиген VlsE / B. burgdorferi / антиген OspC (Европлюс) IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10x05

FI219b-1005-1G Mosaic: Bartonella henselae / B. quintana IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2138-1005-2G Mosaic: Borrelia afzelii / B. burgdorferi / B. garinii IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2138-1005-2M Mosaic: Borrelia afzelii / B. burgdorferi / B. garinii IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-1A Mosaic: Coxsackie viruses types A7, A9, A16, A24, B1, B2, B3, B4, B5 IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2730-1005-1G Mosaic: Coxsackie viruses types A7, A9, A16, A24, B1, B2, B3, B4, B5 IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2730-1005-1M Mosaic: Coxsackie viruses types A7, A9, A16, A24, B1, B2, B3, B4, B5 IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2141-1005G Mosaic: Listeria monocytogenes 1/2 / Listeria monocytogenes 4b IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2201-1005-1A Mosaic: Mycoplasma hominis / U.urealyticum IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2201-1005-1G Mosaic: Mycoplasma hominis / U.urealyticum IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2201-1005-1M Mosaic: Mycoplasma hominis / U.urealyticum IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2680-1005A Аденовирус IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2680-1005G Аденовирус IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2680-1005M Аденовирус IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2861-1003A Антитела IgA к Candida albicans, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2202-1005A Антитела IgA к микоплазма пневмония // Anti-Mycoplasma pneumoniae IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2192-1010A Антитела IgA к хламидия пневмония // Anti-Chlamydia pneumoniae IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2861-1003G Антитела IgG к Candida albicans, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2231-1003G Антитела IgG к Leishmania donovanii, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2055-1003G Антитела IgG к бордетелла парапертуссис // Anti-Bordetella parapertussis IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2050-1005-1G Антитела IgG к бордетелла пертуссис/парапертуссис, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2202-1005G Антитела IgG к микоплазма пневмония // Anti-Mycoplasma pneumoniae IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2192-1010G Антитела IgG к хламидия пневмония // Anti-Chlamydia pneumoniae IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2861-1003M Антитела IgM к Candida albicans, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2665-1005M Антитела IgM к вирусу желтой лихорадки, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2663-1005M Антитела IgM к вирусу японского энцефалита, IIFT Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2202-1005M Антитела IgM к микоплазма пневмония // Anti-Mycoplasma pneumoniae IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2192-1010M Антитела IgM к хламидия пневмония // Anti-Chlamydia pneumoniae IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х10

FI2150-1001P Антитела к легионелла пневмофила (БИОЧИП Сиквенс) // BIOCHIP Sequence IIFT, IgA/G/M Euroimmun AG, Германия 10х01

FI2150-1005-3P Антитела к легионелла пневмофила (смеси серотипов 1/2/3/4) // Screening IIFT, IgA/G/M Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2536-1005G Вирус герпеса человека 6 типа // Anti-Human herpes virus 6 (HHV-6) IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2536-1005M Вирус герпеса человека 6 типа // Anti-Human herpes virus 6 (HHV-6) IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2691-1003-1A Вирус гриппа A и B (Мозаика) IIFT, IgA Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2691-1003-1G Вирус гриппа A и B (Мозаика) IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2691-1003-1M Вирус гриппа A и B (Мозаика) IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х03

FI2662-1005G Вирус Западного Нила // Anti-West Nile Virus IIFT, IgG Euroimmun AG, Германия 10х05

FI2662-1005M Вирус Западного Нила // Anti-West Nile Virus IIFT, IgM Euroimmun AG, Германия 10х05

EI2795-9601M Эпштейна-Барр вирус /ранний антиген/ (EBV-EA), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2793-9601G Эпштейна-Барр вирус /ядерный антиген/ (EBNA-1), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

51206 Корь, IgG HUMAN, Германия 1х96

51106 Корь, IgM HUMAN, Германия 1х96

EI2570-9601M Цитомегаловирус (CMV), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

51210 Вирус Варицелла-Зостер (VZV), IgG HUMAN, Германия 1х96

51110 Вирус Варицелла-Зостер (VZV), IgM HUMAN, Германия 1х96

51207 Паротит, IgG HUMAN, Германия 1х96

51107 Паротит, IgM HUMAN, Германия 1х96

EI2532-9601-2M Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601-LG Цитомегаловирус (CMV), IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601G Цитомегаловирус (CMV), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601-1G Цитомегаловирус (CMV), IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01

51203 Цитомегаловирус, IgG HUMAN, Германия 1х96

51204 Эпштейна-Барр вирус, IgG HUMAN, Германия 1х96

51104 Эпштейна-Барр вирус, IgM HUMAN, Германия 1х96

51103 Цитомегаловирус, IgM HUMAN, Германия 1х96

K6021 Парвовирус В 19, IgG R-Biopharm AG, Германия 1х96

K6031 Парвовирус В 19, IgM R-Biopharm AG, Германия 1х96

EI2580-9601G Парвовирус B19 Euroimmun AG, Германия 96х01

FI2730-1005-2A Вирус Коксаки тип А ( A7, A9, A16, A24) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-2G Вирус Коксаки тип А ( A7, A9, A16, A24) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-2M Вирус Коксаки тип А ( A7, A9, A16, A24) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-3A Вирус Коксаки тип В (B1, B2, B3, B4, B5, B6) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-3G Вирус Коксаки тип В (B1, B2, B3, B4, B5, B6) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2730-1005-3M Вирус Коксаки тип В (B1, B2, B3, B4, B5, B6) (Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2691-1003A Вирус гриппа А Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2691-1003G Вирус гриппа А Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2691-1003M Вирус гриппа А Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2692-1005A Вирус гриппа В Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2692-1005G Вирус гриппа В Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2692-1005M Вирус гриппа В Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2661-1005-2G Вирус клещевого энцефалита / вирус Западного Нила / вирус японского энцефалита / вирус желтой лихорадки / вирус Денге (типы 1-4) (Мозаика Флавивирус 2) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2661-1005-2M Вирус клещевого энцефалита / вирус Западного Нила / вирус японского энцефалита / вирус желтой лихорадки / вирус Денге (типы 1-4) (Мозаика Флавивирус 2) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI277а-1005-1G Вирус москитной лихорадки (типы Сицилийская, Неаполитанская, Тосканская, Кипрская) (Мозаика Москитная лихорадка 1) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI279a-1005-2G Вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (Мозаика 2) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI279a-1005-2M Вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (Мозаика 2) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI293а-1005G Вирус Чикунгунья Euroimmun AG, Германия 10x05

FI293а-1005М Вирус Чикунгунья Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2150-1005-4G Legionella Мозаика 4 (поле 1 - серот 1,2,3,4,5,6,7 L.pn; поле 2 - серот 8,9,10,11,12,13,14 L.pn; поле 3 – L. non-pn.; поле 4 - контроль) Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2168-1005G Legionella longbeachae Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2168-1005P Legionella longbeachae Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2231-1003A Leishmania donovani Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2231-1003M Leishmania donovani Euroimmun AG, Германия 10x03

FI2320-1005M Echinococcus granulosus, IgM Euroimmun AG, Германия 10x05

FI2260-1005-1G Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax (ЕВРОПЛЮС Мозаика) Euroimmun AG, Германия 10x05