Тест-системы. Антифосфолипидный синдром (АФС)

#

EA1632-9601A Антитела к бета2-гликопротеину 1, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1632-9601P Антитела к бета2-гликопротеину 1, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1632-9601G Антитела к бета2-гликопротеину 1, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1632-9601M Антитела к бета2-гликопротеину 1, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1621-9601A Антитела к кардиолипину, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1621-9601P Антитела к кардиолипину, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1621-9601G Антитела к кардиолипину, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA1621-9601M Антитела к кардиолипину, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA162a-9601A Антитела к фосфатидилсерину, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA162a-9601P Антитела к фосфатидилсерину, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA162a-9601G Антитела к фосфатидилсерину, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EA162a-9601M Антитела к фосфатидилсерину, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01