Инфекции TORCH-комплекса

#

EI2410-9601A Toxoplasma gondii, IgA, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2410-9601-LG Toxoplasma gondii, IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2410-9601G Toxoplasma gondii, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2410-9601-1G Toxoplasma gondii, IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2410-9601M Toxoplasma gondii, IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

K6021 Парвовирус В 19, IgG R-Biopharm AG, Германия 1х96

K6031 Парвовирус В 19, IgM R-Biopharm AG, Германия 1х96

EI2580-9601G Парвовирус B19 Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2580-9601M Парвовирус B19 Euroimmun AG, Германия 96х01

51209 Toxoplasma gondii, IgG, количеств. HUMAN, Германия 1х96

51119 Toxoplasma gondii, IgM, качеств. опред. методом иммунного захвата HUMAN, Германия 1х96

EI2590-9601-LG Краснуха, IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2590-9601G Краснуха, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

51208 Краснуха, IgG HUMAN, Германия 1х96

EI2590-9601-1G Краснуха, IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2590-9601-2M Краснуха, IgM, полуколич., гликопротеинов. антиген, повыш. специфичность Euroimmun AG, Германия 96х01

51108 Краснуха, IgM HUMAN, Германия 1х96

EI2531-9601-1G Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2531-9601-2G Простой герпес тип 1 (HSV-1), типоспецифич. IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2531-9601-2M Простой герпес тип 1 (HSV-1), типоспецифич. IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2532-9601-2G Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2531-9601-1A Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgA, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2531-9601-1LG Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2531-9601-1M Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601M Цитомегаловирус (CMV), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2532-9601-2M Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601-LG Цитомегаловирус (CMV), IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601G Цитомегаловирус (CMV), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01

EI2570-9601-1G Цитомегаловирус (CMV), IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01

51203 Цитомегаловирус, IgG HUMAN, Германия 1х96

51103 Цитомегаловирус, IgM HUMAN, Германия 1х96

Z0202 RIDA РФ-абсорбент, 10 мл на 100 опред. R-Biopharm AG, Германия 10 мл.